ANB werken in het Webbekoms Broek

Beschrijving

Wat?

  • Het ANB plant werken in het Webbekomsbroek met mogelijk ook (beperkte) hinder voor de buurt. De werken kaderen binnen het Life Delta-project en ook binnen het eind oktober 2020 goedgekeurde natuurbeheerplan voor Webbekomsbroek-Borchbeemden.

  • ANB zal vooral zorgen voor het herstel van het valleisysteem. Hierbij worden in eerste instantie de onnatuurlijke ingrepen uit het verleden aangepakt.

  • Verder zullen moeilijk bereikbare en beheerbare percelen ontdaan worden van (wilgen)opslag en zullen ze toegankelijk gemaakt worden voor maaimachines om in de toekomst deze graslanden terug, al dan niet met lokale landbouwers, te kunnen beheren. Ter compensatie voor het verwijderen van deze bomen heeft ANB rondom de Sint-Jansberg reeds enkele aanplanten rond het aanwezige historische bos gedaan.

  • Samen met waterbeheerder VMM zullen ook de lokale grachten vernatuurlijkt worden om zo het broodnodige grondwater meer in de vallei te houden en minder af te voeren. Zo zal tijdens droge zomer het grandwaterniveau hoger kunnen gehouden worden en kunnen de typische en vaak zeldzame fauna en flora van de Demervallei weer floreren. Uiteraard zonder vermindering van wateropslagcapaciteit, en dus veiligheid, van het gecontroleerde overstromingsgebied (GOG).

Wie?

ANB is verantwoordelijk voor de werken in Webbekomsbroek.

Wanneer?

Wat betreft timing is voorlopig het volgende van toepassing, afhankelijk van het weer en de natheid van het gebied:

  • Begin februari tot half maart: opstart werken aan vijver Ceusters, einde badstraat, Diest.

  • Tijdens het broedseizoen (eind maart tot eind juli) worden er geen (kap)werken voorzien in het gebied. Opruimingswerken kunnen wel in de rand van het gebied gebeuren.

  • Vanaf september 2021 zal, afhankelijk van de toestand van het terrein, gestart worden met het omvormen van een aantal populierenaanplanten in het gebied.

  • Gelijktijdig zullen ook een aantal percelen van (wilgen)opslag worden vrijgemaakt zodoende er weer gemaaid en begraasd kan worden, om zo biodiverse en natte graslanden te herstellen.

Verwachte hinder?

Door de werken liggen de wandelwegen in Webbekoms Broek en Fort Leopold er modderig en glibberig bij. Zorg dus voor aangepast schoeisel.

 

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten