Ophokplicht naar aanleiding van vogelgriep

02 februari 2017

Op 1 februari 2017 werd vogelgriep aangetroffen bij een hobbyhouder in Lebbeke. Daardoor geldt vanaf vandaag de ophokplicht.

 

Gisteren werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Daardoor werden de maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt.

 

Een eerste maatregel bestaat erin dat alle pluimvee vanaf vandaag moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten), zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

 

Verder zijn alle verzamelingen van pluimvee en andere vogels, waaronder ook markten, verboden. Sinds 10 november 2016 werd immers een periode van verhoogd risico op het ganse grondgebied ingesteld en werden de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn ook nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen en drenken van pluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op met een afscherming zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere vogels water te geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater dat ook toegankelijk is voor wilde vogels, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Deze maatregelen werden genomen als gevolg van het verschijnen van het H5N8 vogelgriepvirus in Europa eind oktober 2016. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Tot nu toe werden uitbraken gevonden op pluimveebedrijven in de volgende Europese landen: Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken, Zweden, Kroatië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Griekenland, Servië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. In al deze landen en in Zwitsers, Ierland, Finland, Slovenië en Spanje zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.

 

Het virus kan zich snel verspreiden en zal gemakkelijk kippen en kalkoenen besmetten en daar veel sterfte veroorzaken. Er zijn voor dit virus nog geen problemen bij de mens gemeld.

 

Een overzicht van de maatregelen, die van toepassing zijn in het ganse land, is terug te vinden in het volgende document.
Bijkomende informatie kan ook gevonden worden in de rubriek FAQ

Overzicht nieuws