Documenten: OO Ruimtelijke ordening

Opmerkingen of bezwaren kunnen tijdens de duur van het openbaar onderzoek, vermeld in de bekendmakingsbrief, ingediend worden en dit met beveiligede zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het loket ruimtelijke ordening.

Documenten in deze rubriek