Kapvergunning

Wat?

Vrijstaande hoogstammige bomen op privaat terrein vellen

Voor het vellen van een vrijstaande hoogstammige boom op privaat terrein heb je in Diest een stedenbouwkundige vergunning nodig als die boom aan de grond een stamomtrek van tenminste 30 cm heeft. (zie gemeentelijke bouwverordening betreffende beplantingen).


Hieronder lees je de voorwaarden en hoe je die vergunning kan aanvragen.


 

Terug naar boven

Voorwaarden

Je hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het vellen van een hoogstammige boom die voldoet aan deze voorwaarden:

  • de boom staat niet in bosverband;
  • de boom staat op privaat domein. Het is dus geen straatboom;
  • de boom heeft aan de grond een stamomtrek van tenminste 30 cm

Over het vellen van een straatboom of van (een boom in) een bos lees je meer bij 'uitzonderingen'.

Terug naar boven

Procedure?

  • Stel je dossier samen volgens de aanstiplijst bij terreinaanlegwerken. Op die aanstiplijst is in detail uitgelegd welke elementen op je plan moeten staan.
  • Je vult het aanvraagformulier bij terreinaanlegwerken in.
  • Je moet de aanvraag minimaal in 4 exemplaren indienen bij de stad Diest, Grote Markt 1 te 3290 Diest.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Om een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom aan te vragen, heb je volgende formulieren nodig.

 

Aanstiplijst bij terreinaanlegwerken

De aanstiplijst geeft je een opsomming van alle onderdelen die nodig zijn om het dossier samen te stellen. De aanstiplijst helpt je op weg om een volledig en correct dossier in te dienen. Hierin wordt verwezen naar een beschrijvende nota. Uitleg over deze beschrijvende nota kan je hier terugvinden.

 

Aanvraagformulier bij terreinaanlegwerken

Vul dit volledig in en onderteken het.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Straatbomen

Straatbomen op de openbare weg behoren tot het openbaar groen. Enkel de Groendienst mag die aanplanten, snoeien of vellen.


Wil je een boom laten vellen die op openbaar domein staat, vraag dat dan aan bij de dienst Onthaal (onthaal@diest.be). 

Bomen in bosverband

Wil je een boom in een bos vellen of een volledig bos, dan heb je een kapmachtiging nodig. Dit vraag je aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Terug naar boven

Contact